Skip to Content

De AVWL krijgt gelijk en Raad van State vernietigt het Ministerieel Besluit dat sommige kolven verbiedt.

Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw

Februari 2011

De AVWL krijgt gelijk en Raad van State vernietigt het Ministerieel Besluit dat sommige kolven verbiedt.

In een arrest van 10 februari 2011 (arrest nr. 211.147) heeft de Raad van State het Ministerieel Besluit (MB) van 10 maart 2010 vernietigd. Dit besluit bepaalde dat: "de hulpstukken, met uitzondering van gewone kolven, die aan een handvuurwapen bepaalde uiterlijke kenmerken en technische eigenschappen van een schoudervuurwapen geven" ingedeeld werden onder de verboden wapens.

Reeds kort na de publicatie hadden wij aangekondigd dat dergelijk ministerieel besluit zinloos is. Immers, de handvuurwapens waarvan sprake zijn reeds vergunningsplichtig. De beoogde kolven wijzigen daarenboven de technische kenmerken van het wapen niet en er is geen enkel bewijs dat deze kolven “een gevaar” zouden betekenen.

Meer fundamenteel is dat de ministers van Binnenlandse zaken en van Justitie sommige wapens of "tuigen" enkel kunnen verbieden als ze een nieuwe en ernstige bedreiging voor de openbare orde kunnen vormen (zie art. 3, §1, 16° Wapenwet). Onzes inziens zijn de tuigen zeker niet nieuw: reeds vanaf 1860 werden tuigen op de markt gebracht die van een revolver een geweer maken. In de jaren 30 werden ook tuigen ontwikkeld die b.v. een
1911-pistool omvormden tot een Thompson machinepistool.

De ministers van Justitie (Stefaan Declercq, CD&V) en Binnenlandse Zaken (Annemie Turtelboom - OVLD) hadden bovendien ook het Ministerieel Besluit genomen zonder vooraf het advies aan de Raad van State te vragen. Ze beweerden dat het verbod op de kolven dringend was om te vermijden dat de markt overspoeld zou worden met deze accessoires. Tijdens de procedure konden beide ministers echter geen enkel stuk voorleggen waaruit bleek dat er effectief een risico is dat deze onderdelen overal op de markt zouden komen.

Daarnaast beweerde de regering dat de oude accessoires niet onder het verbod vallen omdat dit "courante kolven" zijn. De Raad van State gaat hier niet ten gronde op in, maar merkt wel op dat de verzoeker, de AVWL, aannemelijk maakt dat deze oude stukken wel degelijk geviseerd kunnen worden door het besluit.

Derhalve besluit de Raad van State dat ten onrechte het advies aan de afdeling wetgeving niet werd gevraagd.

Na deze beslissing is het Ministerieel Besluit van 10 maart 2010 dus uit de rechtsorde verdwenen. Ambtenaren die het nog zouden toepassen, overtreden de wet en kunnen vervolgd worden.

Vanaf nu zijn de bedoelde kolven dus niet langer verboden. De verzamelaars die nog in het bezit zijn van deze accessoires kunnen opnieuw op beide oren slapen.

Wie nadeel ondervond door het vernietigde besluit kan de Belgische Staat nu ook dagvaarden in schadevergoeding. Aan hen wordt gevraagd om de AVWL te contacteren zodat de claims gegroepeerd kunnen worden.

Wij danken ook alle wapenbezitters, handelaars en verenigingen die door hun sponsoring deze juridische acties mogelijk maakten.

Dergelijke sponsoringen zullen spijtig genoeg nog nodig zijn in de toekomst want de overheid, en sommige overheidsdiensten, zoals sommige provinciebesturen, blijven nog altijd eigenhandig bijkomende beperkingen opleggen en vergunningen weigeren zonder wettige motivatie. De AVWL helpt momenteel nog acht mensen met hun beroep bij het ministerie van Justitie en bij de Raad van State

De AVWL staat altijd klaar om mensen, aan wie onterecht een wapenvergunning geweigerd wordt voor onwettige redenen, te helpen in hun beroep bij het ministerie van Justitie en bij de Raad van State

Vriendelijke groeten

DANIEL BEETS
VOORZITTER
GSM : 0498/54.54.55
E-MAIL : daniel_beets@telenet.be
Oudergemseweg 41
1970 Wezembeek-Oppem

Wordt lid van de AVWL en help ons zo een grotere impact te krijgen op de onzinnige beslissingen tegen de wapenliefhebbers.article | by Dr. Radut