Skip to Content

Voorstel tot wetswijziging van de wapenwet door mevr Turtelboom

Naar aanleiding van de uitlatingen van mevrouw Turtelboom, onze nieuwe minister van Justitie, hebben wij volgende persmededeling opgestuurd naar de volledige vlaamse en waalse pers

Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw
Waver 18 december 2011
PERSMEDEDELING

REACTIE OP HET VOORSTEL VAN MINISTER TURTELBOOM OM DE OMGEBOUWDE SEMIAUTOMATISCHE KARABIJNEN TE VERBIEDEN

De AVWL betreurt ten zeerste dat de overheid, in het kader van een emotionele reactie op het drama in Luik, voorstelt om de wapenwet te wijzigen in de zin van een verbod op omgebouwde semiautomatische karabijnen en op die wijze de legale wapenbezitters onterecht medeverantwoordelijk te stellen voor dit drama.

Deze maatregel is volledig zinloos omdat:
- deze alleen toepasbaar is op de bij de eerzame burgers, volledig legaal bijgehouden en constant gecontroleerde wapens, terwijl er geen enkel probleem aangetoond kan worden bij deze groep van wapenbezitters
- het criminele milieu op geen enkele wijze getroffen wordt door de voorgestelde maatregel omdat het criminele milieu zijn eigen illegale bevoorradingswegen heeft die lak hebben aan alle reglementering. Zelfs criminoloog Bryce De Ruyver is van deze mening.

De voorgestelde maatregel toont eens te meer de onmacht van de overheid aan om de eigenlijke problemen effectief en kordaat aan te pakken, daar waar ze zich werkelijk voordoen: in het criminele milieu. De voorgestelde maatregel is slechts een illusie ten opzicht van de bevolking en brengt geen enkel positief effect voort op de openbare veiligheid.

De legale wapenbezitters vragen al jaren dat de overheid kordate maatregelen zou nemen om de illegale wapenhandel in het criminele milieu aan te pakken en de openbare veiligheid te bevorderen. Spijtig genoeg komt de overheid tot nu toe niet verder dan de controles op het legaal wapenbezit nog te verstrengen en op die wijze zinloos energie en middelen te verspillen die zouden kunnen ingezet worden tegen de gewapende criminaliteit.

Sinds de invoering van de nieuwe strenge wapenwet is er nog geen enkele verbetering vastgesteld op het gebied van het indijken van de gewapende criminaliteit.

Het is zeker niet door het doordrijven van dit zinloos voorstel dat de gewapende criminaliteit zou verminderen.

De criminelen lachen met dit soort maatregelen.

DANIEL BEETS
VOORZITTER
GSM : 0498/54.54.55
E-MAIL : daniel_beets@telenet.be
Oudergemseweg 41
1970 Wezembeek-Oppemarticle | by Dr. Radut