Skip to Content

Belgische pers liegt over amerikaanse moordcijfers

De cijfers van het FBI liegen er niet om. Onze belgische pers heeft blijkbaar andere bronnen dan de directe om de amerikaanse cijfers te publiceren. Het is een raadsel hoe Het Jaatste Nieuws enkele dagen geleden kon publiceren dat het aantal doden met vuurwapens gestegen was in de VS.

Hieronder een artikel uit de DAILY TELEGRAM.

Exacte cijfers kunnen gevonden worden door de volgende link:

http://www.fbi.gov/news/stories/2011/may/crimes_052311/crime_052311

Adrian, Michigan

Ondanks de sombere voorspellingen dat het terugschroeven van de wetten op de wapencontrole en het uitoefenen van individuele rechten zoals vastgelegd in het Tweede Amendement, onvermijdelijk zouden aanleiding geven tot meer wapengeweld, gebeurt nu juist het omgekeerde volgens de onlangs verkondigde FBI statistieken.

Uit deze statistieken blijkt namelijk dat de gewelddadige criminaliteit in feite zes procent is afgenomen in 2010. De cijfers zijn minder dan de helft van wat ze 20 jaar geleden waren voor moord en niet-nalatige doodslag (4,8 per 100.000 inwoners), het laagste percentage sinds 1963."

Dit kan verrassend zijn gegeven de toename van de armoede, het toenemend aantal aankopen van vuurwapens en het aantal mensen dat nu een licentie bezit voor verborgen wapendracht. In feite hebben twee van de drie staten met het hoogste aantal moord cijfers - Californië en New York - ook de meest restrictieve wapenwetten, die vrijwel alle burgers het recht ontzeggen op zelfbescherming door verborgen wapendracht.

In plaats van in te spelen op deze succesvolle trend in de andere staten, heeft de Californische gouverneur Jerry Brown onlangs nog twee bijkomende wetten op wapenbezit ondertekend - namelijk één die het verplicht maakt van aankopen van lange wapens te registreren en een andere wet die het gezagsgetrouwe burgers verbiedt van openlijk een vuurwapen te dragen. Beide wetten zullen de gewone burgers beknotten, terwijl het zo goed als zeker is dat ze geen enkele crimineel zullen afschrikken

Het is in deze moeilijk van oorzaak en gevolg juist te duiden. Hoe dan ook nam gespreid over de ganse VS het gebruik van verborgen wapendracht stelselmatig toe, terwijl dit gelijk ook het vierde jaar op rij is dat de gewelddadige criminaliteit dalende is. Amerikanen moeten de FBI statistieken bekijken als een sterk bewijs dat een maximalisatie van de vrijheid om zichzelf te verdedigen niet noodzakelijk het maatschappelijk geweld laat toenemen.
Als er al verder iets meer kan uit worden besloten, dan is het dat meer individuele vrijheid gepaard gaat met minder criminaliteit.

Copyright 2011 The Daily Telegram. Sommige rechten voorbehouden"

vert.VSJarticle | by Dr. Radut