Skip to Content

OPROEP TOT FINANCIELE STEUN

Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw

April 2012

OPROEP VOOR FINANCIELE STEUN

Beste Vrienden, Wapenliefhebbers,

De AVWL heeft besloten een fonds te creëren om juridische stappen te financieren tegen sommige overheidsdiensten, die de wapenwet naast zich neer leggen en de wapenwet volgens eigen opvatting toepassen.

Om deze stappen te kunnen uitvoeren en op te volgen is er geld nodig. Een voorlopige schatting voor de financiering van de zaken die nu reeds moeten aangepakt worden, laat een bedrag van 15.000€ naar voren komen.

De financiële hulp kan gestort worden op de volgende rekening:
BNP Par Fortis : IBAN : BE79 0014 0635 7833
BIC : GEBABEBB

--------------------------------------

De wapenwet werd in 2006 gewijzigd met als één van de redenen, dat er met één beslissende bestuursmacht, het plaatselijk provinciebestuur, onder het toezicht van het ministerie van Justitie, verschillende problemen zouden opgelost worden:
- de ongelijkheid van behandeling bij de beoordeling van de aanvragen voor wapenvergunningen door de plaatselijke politiecommissariaten, zou wegvallen.
- Alles ging “rechtvaardiger en éénvormiger” worden.
- De provinciebesturen kregen geen zogenaamde “discretionnaire bevoegdheid” in deze zaak, hetgeen betekent dat zij strikt de instructies van het ministerie moeten opvolgen en het ministerie moet toekijken op de naleving van de wapenwet.
- De opdringing van persoonlijke opvatting en willekeur van ambtenaren zouden niet meer mogelijk zijn in de beoordeling van de aanvragen.

Momenteel zien wij echter dat meer en meer provinciebesturen een eigen beperkende beoordelings- en vergunningspolitiek toepassen. Sommige provinciebesturen weigeren, op basis van hun eigen persoonlijke voorkeur, zonder enige wettige grondslag, vergunningen af te leveren voor wapens die zij “te klein”, “te agressief”, of “niet gepast”, enz…. vinden voor sportief en recreatief schieten. De redenen worden alsmaar breder en breder gezien. Deze redenen worden door geen enkele grondslag gemotiveerd, nog wettelijk, noch feitelijk, en zijn volledig willekeurig.

Dit is dus volledig in tegenstrijd met de wapenwet en dus illegaal!!

Het ministerie van Justitie trekt sommige onterechte beslissingen van de provinciebesturen terug recht en levert alsnog de gevraagde vergunningen, na het indienen van het wettelijk voorziene beroep, af.

Voor sommige wapens heeft het ministerie nu echter blijkbaar ook de persoonlijke visie van sommige provinciebesturen gevolgd en weigert zelfs in beroep vergunningen af te leveren voor sommige wapens die zij “gevaarlijk” of “niet ontworpen” voor de schietsport of het recreatief schieten vindt, terwijl deze wapens slechts varianten zijn van andere bestaande wapens waarvoor wel vergunningen afgeleverd worden.

Het ministerie volgt nu zelf een eigen willekeurig beperkend beleid, in plaats van de provinciebesturen te berispen en spoort nu trouwens zelf ook de andere provincies aan om op die basis vergunningen te weigeren…..!!

Tegen deze weigeringen lopen al verschillende verzoeken tot vernietiging bij de Raad van State en wachten daar op een arrest na een gunstig advies van de Auditeur die eveneens vaststelt dat de uitreikende besturen, waaronder het ministerie van Justitie willekeurige beslissingen nemen.

Daarenboven zijn er nu provinciebesturen die allerhande verhaaltjes fantaseren waardoor zij, volgens hun eigen verklaring, geen vergunning zouden kunnen afleveren waardoor de aanvragers, die geen beroep aangetekend hebben voor het uitblijven van de beslissing, in sommige gevallen reeds verschillende jaren wachten op een vergunning.

DAAR MOET EEN EIND AAN KOMEN!!

De wapenbezitters vragen geen privilegies maar vragen gewoon dat de wapenwet correct zou uitgevoerd worden, hun patrimonium op die manier beschermd wordt en dat er nu eindelijk eens rechtszekerheid zou komen voor de legale wapenbezitters.

Sommige overheidsdiensten vinden het blijkbaar belangrijker om de legale wapenbezitters voortdurend lastig te vallen terwijl er in de provincies meer dan genoeg werk is om de steeds verder stijgende criminaliteit een halt toe te roepen en terug in te dijken. Politiediensten worden meer dan nodig steeds weer ingezet om legale wapenbezitters te gaan lastigvallen in plaats van de burgers te beschermen tegen de criminelen, in veel gevallen multirecidivisten.
Geld en energie worden verspild om eerzame mensen op te jagen terwijl de criminaliteit welig tiert.

Om deze redenen heeft de AVWL beslist om na te gaan in hoeverre zij deze wantoestanden een halt kan toeroepen en schakelt zij een juridisch specialist in om deze wanpraktijken te onderzoeken en te vervolgen indien zij flagrant in strijd met de wet blijken te zijn.

Wij danken u bij voorbaat voor uw financiële steun die er uiteindelijk voor zorgt dat UW belangen verdedigd worden.
DANIEL BEETS
VOORZITTER
GSM : 0498/54.54.55
E-MAIL : daniel_beets@telenet.be
Oudergemseweg 41
1970 Wezembeek-Oppemarticle | by Dr. Radut