Skip to Content

NIEUWE PESTERIJEN IN DE VLAAMSE PROVINCIES

Défense Active des Amateurs d’Armes asbl

Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw

DRINGEND BERICHT VOOR DE WAPENBEZITTERS VAN DE VLAAMSE PROVINCIES.

De Vlaamse Provinciebesturen vragen momenteel aan de aanvragers van een wapenvergunning voor halfautomatische karabijnen, korte en lange, om bijkomende motivatie te geven voor hun aanvraag.

Deze vraagstelling naar bijkomende motivatie is niet voorzien in de wapenwet en dient uitsluitend om redenen te vinden om de vergunning te weigeren, en dit op een verdoken manier.

Het enige antwoord dat op deze vraag kan gegeven worden is de volgende:

Mijne Heren,

Bij mijn aanvraag voor een vergunning voor het wapen:........ in kaliber ......, heb ik de door de wetgever voorziene wettige reden opgegeven.
Noch de wetgever, noch de ministeriële omzendbrieven, waarvan de laatste van 25 oktober 2011 zeer expliciet stelt dat de bevoegdheid van de provinciegouverneurs een GEBONDEN BEVOEGDHEID is waarbij de bepalingen van de omzendbrief strikt moeten nageleefd worden, voorzien een specifieke vraag naar bijkomende motivatie, als vergunningsvoorwaarde voor bepaalde modellen wapens.

Als antwoord op uw vraag kan ik u dan ook zeggen dat de wettige reden voor mijn aanvraag dus nog altijd is: sportief en recreatief schieten.

De keuze van het wapen is mijn vrije keuze tussen een aanbod van toegelaten wapens die heden sportief en recreatief gebruikt worden door verschillende duizenden wapenbezitters die er in verschillende provincies zonder problemen en zonder bijkomende motivering een vergunning voor gekregen hebben onder die wettige reden, conform de bepalingen van de wapenwet, de uitvoeringsbesluiten en de ministeriële omzendbrieven.

Hoogachtend,

ALLE andere bijkomende informatie is overbodig en wordt zonder pardon tegen de aanvrager gebruikt om een vergunning te weigeren, op één enkele uitzondering na, wat de ongelijkheid van behandeling nog meer onderstreept

MEN ZEGGE HET VOORT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WANT VERSCHILLENDE AANVRAGERS HEBBEN ZICH AL LATEN VANGEN IN DIT VERDERFELIJK SPELLETJE

Daniel Beets
Voorzitterarticle | by Dr. Radut