Skip to Content

PERCOMMUNIQUE ALS REACTIE OP UZI affaire

PERSCOMMUNIQUE

Naar aanleiding van een artikel in de krant DE TIJD over het gebruik van UZI karabijntjes voor sportief en recreatief schieten, onder de titel:” UZI voortaan als sportwapen vergund in België” hadden wij graag volgende uitklaring willen geven :

De zogenaamde “machtige wapenlobby” is een vereniging van rechtgeaarde mensen met een blanco strafregister en van onberispelijk gedrag die alleen vraagt dat de uitvoerende overheid, zoals de gouverneurs, de federale wapendienst en het ministerie, de wapenwet zou toepassen zoals de wetgever ze opgesteld en bedoeld heeft.

Deze “wapenlobby” verzet zich alleen tegen de onwettige praktijken van sommige van deze overheidsdiensten, zoals de Vlaamse provinciegouverneurs, waarbij deze samenspannen, op dezelfde manier als een heuse criminele organisatie om zo niet alleen de wet tegen te werken maar tevens om ze te wijzigen volgens hun eigen vooroordelen die op geen enkel statistisch of realistisch gegeven gebaseerd zijn.

Door dit onverantwoordelijk en kinderlijk gedrag verprutsen deze diensten al hun energie en massa’s belastinggeld voor het doordrijven van hun vooroordelen om rechtgeaarde mensen te pesten en tegen te werken en vertikken zij het om de gewapende criminaliteit daadwerkelijk te bestrijden waardoor zij de bevolking ten prooi geven aan multirecidivistische criminelen die zich ongestoord kunnen bewapenen op een illegale wapenmarkt waar deze overheden geen enkel zicht of controle hebben en waar zij ook niet zoeken om controle over te krijgen.

Deze overheidsdiensten en de vooringestelde mensen die daar werken en die misbruik maken van hun bevoegdheid moeten door de overheid weggewerkt worden en de juiste prioriteiten moeten terug aan de orde van de dag komen.

DANIEL BEETS
VOORZITTER
GSM : 0498/54.54.55
E-MAIL : daniel_beets@telenet.be

Te noteren dat de massale verkwisting van tijd en energie totaal uit de hand aan het lopen is door een op hol geslagen minister, die haar functie misbruikt om, samen met verschillende vlaamse gouverneurs, een totaal onzinnig persoonlijk programma uit te voeren dat geen enkele impact kan hebben op de criminaliteit die zonder ophouden blijft stijgen.
De personen, zo’n 250 politieagenten en zo’n 100 burgers, in dienst bij de provinciale wapendiensten , en de gelden die verkwist worden aan nodeloze pesterijen door de provincies en de kosten van advocaten en procedures voor de RvS en voor de rechtbanken zouden het crimineel gebruik van illegale wapens daadwerkelijk kunnen doen terugdringen indien zij op degelijke manier in deze strijd moesten ingezet worden.

Minister TURTELBOOM kiest echter voor de voortdurende vervolging, op alle mogelijke manieren, van eerbare burgers, die geen enkel statistisch of effectief daadwerkelijk probleem vormden voor de openbare veiligheid. Alleen koppige halsstarrigheid, kortzichtigheid en ongepaste frustratie zijn haar leidraad in een functie waarin uitsluitend visie, realisme en geduldig overleg noodzakelijk zijn.

MENSEN, WEES VERSTANDIG BIJ DE VOLGENDE VERKIEZINGEN EN WEES ALERT BIJ HET VERKIEZEN VAN DE NIEUWE BELEIDSMENSEN

DANIEL BEETS
VOORZITTER AVWL
VOLG OOK ONZE COMMENTAREN OP FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/109040372460097/
EN OP ONZE WEBSITE: http://www.avwl-vzw.be/

SCHRIJF U IN BIJ AVWL EN ONTVANG ONS INFOBLAD: WAPEN EN WOORDarticle | by Dr. Radut