Skip to Content

ONZE REACTIE VAN 7 JUNI 2010 AAN DE REDACTIE VAN P-MAGAZINE

Défense Active des Amateurs d’Armes asbl

Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw

7 juni 2010

P-MAGAZINE 22 VAN 01/06/2010 : BELGIË MOORDLAND

ONZE REACTIE AAN DE REDACTIE VAN P-MAGAZINE

Mijne Heren,

Wij betreuren ten zeerste dat de betrokken verenigingen en zwaar beschuldigde « lobby’s » niet gehoord werden bij de samenstelling van bovenvermeld artikel maar enkel een zogenaamde “specialist” die er vooral een specialiteit van gemaakt heeft tot het verspreiden van desinformatie.
De zienswijze van deze eerzame mensen werd niet gevraagd, wordt blijkbaar zelfs onbelangrijk geacht omdat zij over dezelfde kam geschoren worden als de grootste gangsters en moeten zij zo altijd lijdzaam de ongemotiveerde aanvallen van onvolledige reportages en de meningen van statistisch onverantwoorde, eenzijdige en vooringenomen “specialisten” slikken terwijl zij eerst en vooral de belangrijkste slachtoffers zijn van het wanbeleid dat er gevoerd wordt tegen de criminaliteit.

Bovenvermeld artikel maakt nochtans een zeer goede analyse van de toestand van de toenemende geweld- en moordspiraal waarin België terecht gekomen is. Want dat het geweld en het aantal moorden dramatisch toegenomen is, is de trieste waarheid.

Het artikel geeft de eigenlijke oorzaak van de toenemende geweldspiraal nauwgezet weer, namelijk: de invoer van gewelddadige culturele eigenschappen van zuiderse en oost-europese samenlevingsgroepen en het gebrek aan respons van onze overheid op deze ontoelaatbare uitspattingen.

Waar het artikel de waarheid volledig geweld aandoet, is bij de evocatie van de Belgische wetgeving en de toepassingen op de bevolking.

De waarheid is:

1. De wet van 8 juni 2006 is een strenge wet die strenge sancties voorziet voor al wie niet conform deze wet wapens bezit.
De mensen die legaal wapens bezitten worden bovendien onverantwoord zwaar gecontroleerd en sommige provinciale overheden en sommige politiediensten maken er blijkbaar een prioriteit van om een onverantwoord aantal politie-inspecteurs te mobiliseren voor deze controles terwijl er anderzijds een zwaar criminaliteitsprobleem in hun zones bestaat.

2. Mensen met legale wapens hebben maar zeer zelden voor openbare veiligheidsproblemen gezorgd (1 procent van de moorden wordt met legale vuurwapens bij particulieren gepleegd en deze moorden zouden niet vermeden zijn indien er geen vuurwapens voorhanden waren geweest – meestal passionele moorden) maar worden constant opgezadeld met de amalgamen die gemaakt worden tussen criminelen die vuurwapens gebruiken voor hun wandaden.

3. Het drama dat Van Temse veroorzaakt heeft in Antwerpen met een legaal wapen is een bijzonder uitzonderlijk feit.

4. De verschillende verenigingen en “lobbygroepen” doen niets anders dan de verantwoordelijkheden op hun juiste plaats te zetten, de legale wapenbezitters te verdedigen op hun onschuld, de eigenlijke daders van gewelddadig vuurwapengebruik aan te duiden en de waarheid mee te delen daar waar zij verkracht wordt

5. De benaming “brave burgers” die gegeven wordt aan de bovenvermelde samenlevingsgroepen die illegaal wapens bezitten EN misbruiken in allerlei, voor ons onaanvaardbare situaties, zoals: bloedwraak, gekwetste eergevoelens en andere afrekeningen (in het verkeer en dergelijke) is een kaakslag voor al de echte eerbare en brave burgers die de nodige formaliteiten vervullen voor het legale bezit van hun wapens en de voorbeeldige levensstijl die zij vertonen bij het recreatief en sportief gebruik dat zij maken van hun wapens.

6. Wij wensen er op te wijzen dat landen, die drastische maatregelen tegen wapenbezit genomen hebben, hun criminele cijfers alleen maar hebben zien stijgen, zoals Groot-Brittannië en Australië. In de Oostbloklanden is het legaal wapenbezit zeer streng gereglementeerd en ligt de criminaliteit bijzonder hoog.

7. Het verwondert ons dat opsteller van het artikel oorverdovend zwijgt over de VS. Het is daar inderdaad zo dat de criminaliteit er proportioneel daalt (met een gemiddelde van 5% per jaar, sinds 2002 – cijfers van het FBI), in verhouding met de toename van het aantal staten dat daar de wapendracht terug toegelaten heeft en bovendien met een grote toename van het aantal legale wapens bij de ganse bevolking. De pseudo evidentie van meer criminaliteit wanneer er meer wapens bij de eerzame bevolking zijn, is dus volledig onjuist.

8. De verdediging van de bezittingen wordt in dit artikel volledig verworpen terwijl deze verdediging in de ons omringende landen toegelaten is, zonder toename van het geweld en zonder toename van misbruiken. In deze landen is trouwens de criminaliteit en het aantal moorden kleiner dan bij ons. Toeval?

9. Eén van de grote problemen in ons land werd in het artikel niet vermeld: de toepassing van de wet. De wet is streng maar wat baat een wet wanneer zij door de gerechtelijke macht niet toegepast wordt? Op illegaal wapenbezit staat een straf tot 5 jaar gevangenis. Waarom wordt die straf dan niet toegepast op de individuen van de voormelde samenlevingsgroepen en op de criminelen die gepakt worden met illegale wapens? Waarom vervolgt het parket niet systematisch het illegaal wapenbezit bij criminelen? Waarom bestraft de rechterlijke macht niet streng het illegaal wapenbezit bij gewapende overvallen of bedreigingen met wapens? Waarom neemt de overheid niet de nodige stappen om de uitgesproken sancties te kunnen doen uitvoeren, zoals het bouwen van gevangenissen?

10. Wat is de bedoeling van de vergelijking met China, een dictatuur, met massale uitvoering van de doodstraf (en waar bovendien met de regelmaat van een klok een gek kleuterklassen bestormt om er kinderen met een mes af te slachten) en de vergelijking met Japan waar er misschien minder moorden gepleegd worden (maar toch nog altijd 1400 per jaar) maar waar het blijkbaar niet zinvol is om te leven gezien het record aantal zelfmoorden bij ouderen en jongeren (32000 per jaar – het dubbele van de VS, verhoudingsgewijs)?

Alleen al deze enkele belangrijke punten en rechtzettingen zijn het waard dat ook onze mening gevraagd wordt in deze belangrijke samenlevingsproblematiek.

Wij hopen dan ook aan bod te mogen komen in P-Magazine om niet alleen onze zienswijze te kunnen verdedigen maar ook om de waarheid tot zijn recht te laten komen.

In afwachting op uw antwoord.

Vriendelijke groeten

DANIEL BEETS
VOORZITTER
GSM : 0498/54.54.55
E-MAIL : daniel_beets@telenet.be
Oudergemseweg 41
1970 Wezembeek-Oppemarticle | by Dr. Radut