Skip to Content

VERGUNNINGEN ZONDER MUNITIE EN ONTERECHTE RETRIBUTIES VOOR VERGUNNINGEN VOOR ex-HFD WAPENS

Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw
JUNI 2014

DRINGEND BERICHT OMTRENT VERGUNNINGEN ZONDER MUNITIE EN ONTERECHTE RETRIBUTIE OP VERGUNNINGEN VOOR HFD WAPENS

Uit verschillende hoeken van het land krijgen wij meldingen binnen van mensen die onterecht behandeld werden bij de toepassing van de wapenwet door de overheid.

Hieronder willen wij dus terug enkele punten verduidelijken:

1 Wat de vergunningen “zonder munitie” of “passief wapenbezit” betreft:

- Mensen die een vergunning MODEL 4 bezaten VOOR 8 juni 2006 kunnen, bij toepassing van artikel 11/1 van de wapenwet, NU, HEDEN, OP EENDER WELK OGENBLIK een vergunning “zonder munitie” aanvragen.
- Mensen die een wapen bezaten onder MODEL 9 VOOR 8 juni 2006 en die nu dit wapen onder MODEL 4 verder bezitten, kunnen nu GEEN vergunning “zonder munitie” meer aanvragen
- Mensen die nu een wapen bezitten onder MODEL 9 op basis van een sportschutterslicentie of een jachtverlof kunnen, na het vervallen van hun SSl of hun jachtverlof, hun wapens 3 jaar zonder munitie bijhouden, met hun model 9 en na die drie jaar kunnen zij, BINNEN DE TWEE MAANDEN, een vergunning model 4 “zonder munitie aanvragen.

Vooral wat betreft het eerste geval zijn er veel mensen die onterecht verplicht werden en worden om hun wapens weg te doen omdat een vergunning “zonder munitie geweigerd wordt.
De wet is nochtans zeer duidelijk en de interpretatie van enkele overheidsdiensten als zou de mogelijkheid op een dergelijke vergunning niet meer mogelijk zijn, is totaal willekeurig en illegaal.
Mensen in dit geval wordt dus aangeraden naar de Raad van State te stappen om die onzin te doen ophouden.
AVWL helpt iedereen die deze stappen bij de RvS wil zetten

2 Wat de retributie voor ex-HFD wapens betreft:

- Artikel 17, alinea 1 bepaalt zeer duidelijk en zonder enige voorwaarde, de kosteloosheid van de vergunningen die afgeleverd worden voor wapens die vergunningsplichtig geworden zijn. AL de vergunningen. Er wordt nergens een specifieke voorwaarde voor de wettige redenen opgelegd, zoals sommige provincies en de federale wapendienst op illegale wijze interpreteren en retributie eisen voor vergunningen MET munitie. De eis tot betaling van een retributie voor die vergunningen is dus ILLEGAAL. De dreiging om de vergunning te weigeren bij niet betaling van de retributie is dus een vorm van AFPERSING!!
- Mensen die dus een vergunning MET munitie aanvragen voor hun ex-HFD wapen kunnen zonder problemen WEIGEREN van die retributie te betalen. Indien de vergunning geweigerd wordt om die reden, kan de voorziene beroepsprocedure gevolgd worden, tot bij de Raad van State.
AVWL helpt hier eveneens iedereen die deze beroepsprocedure wil volgen

ZIE OOK DE PUBLICATIE OP DE SITE VAN WAPENUNIE: HTTP://WWW.WAPENUNIE.BE/NIEUWS/2014/NIEUWE-INTERPRETATIES-FEDERALE-WAPEN...

STRAFRECHT Artikel 243
[Iedere persoon die een openbaar ambt uitoefent, die zich schuldig maakt aan knevelarij, door bevel te geven om rechten, taksen, belastingen, gelden, inkomsten of interesten, lonen of wedden te innen, of door die te vorderen of te ontvangen, wetende dat zij niet verschuldigd zijn of het verschuldigde te boven gaan, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en met geldboete van 100 [euro] tot 50.000 [euro] of met één van die straffen, en hij kan bovendien, overeenkomstig artikel 33, worden veroordeeld tot ontzetting van het recht om openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen.
De straf is opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en een geldboete van 500 [euro] tot 100.000 [euro], indien de knevelarij met behulp van geweld of van bedreiging is gepleegd.]

AVWL ZOEKT IEMAND DIE EEN KLACHT WIL INDIENEN

MEN ZEGGE HET VOORT…………

DANIEL BEETS
VOORZITTER
E-MAIL : daniel_beets@telenet.bearticle | by Dr. Radut