Skip to Content

NIEUW KB OVER HFD WAPENS.........VERVOLG

Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw
AUGUSTUS 2015

NIEUW KB OVER HFD WAPENS……..VERVOLG

Enkele personen hadden het ook al gemerkt en wij hebben eerst en vooral de bevestiging gezocht alvorens hierover te informeren.

Maar nu is het dan ook bevestigd: de uiterste fabricagedatum voor vrije wapens is terug: alles vòòr 1897

In het KB van 8 mei 2013 werd de uiterste fabricagedatum van “voor 1897” naar “voor1895” herleid.
Het nieuwe KB van 15 juli 2015 heft dat KB op maar heeft nagelaten het uiterste bouwjaar eveneens terug te herleiden naar “voor1895” waardoor het oude uiterste bouwjaar “voor1897” terug in voege treedt.

Mensen die dus een vergunning verkregen hebben voor een dergelijk wapen, kunnen die vergunning terug inleveren en hun wapen terug als “VRIJ WAPEN” bijhouden en het ook als “vrij wapen” weer verkopen.

DANIEL BEETS
VOORZITTER/PRESIDENT
E-MAIL : daniel_beets@telenet.bearticle | by Dr. Radut