Skip to Content

N-VA WEIGERT WAPENWET TE VERSTRENGEN

N-VA WEIGERT WAPENWET TE VERSTRENGEN

• DE TIJD 26 augustus 2015 00:00

De Thalys-schutter Ayoub El Khazzani kon zijn wapens waarschijnlijk in België op de kop tikken. © BENOIT DOPPAGNE/BELGA
De N-VA stapt niet mee in het opbod om na de verijdelde aanslag op de Thalys-trein nog eens de wapenwet te verstrengen. Kamerlid Koenraad Degroote ziet andere mankementen.
De 25-jarige Ayoub El Khazzani kon vrijdag een Thalys-trein opstappen in het station Brussel-Zuid met een AKM-kalasjnikov, de modernere versie van de Russische AK-47, met 270 kogels én een automatisch pistool. Zeker niet zomaar 'gevonden' in een park in Brussel zoals El Khazzani verklaarde tegenover de speurders, maar mogelijk wel in ons land aangeschaft. Meteen gingen stemmen op om de wapenwet in ons land te herschrijven.
Maar N-VA-volksvertegenwoordiger Koenraad Degroote lanceert een oproep om 'in tegenstelling tot bij elk incident in het verleden, dit keer niet dezelfde fout te maken de wapenwet te verstrengen ten nadele van de legale wapenbezitter'. 'Het probleem ligt niet bij de wet op het wapenbezit, wel bij hoe de wet in ons land wordt toegepast. De automatische pistolen zoals een AKM en de negen laders die de dader bij zich had, zijn verboden door de huidige wet. Er staan straffen tot vijf jaar cel op, die verhoogd kunnen worden in terrorismedossiers. De recente programmawet wil het gerecht ook bijzondere opsporingsmethoden laten gebruiken om de illegale wapenhandel te onderzoeken. Het wettelijk kader is er dus.'
Volgens de N-VA is het grote probleem dat de vorige regeringen in België vooral de legale wapenbezitters hebben geviseerd en de illegale trafikanten ongemoeid hebben gelaten. Degroote berekende dat er 85 ambtenaren actief zijn bij de provinciale administraties om de legale wapenbezitter te controleren. 'Ze houden zich bezig met allerlei administratieve taken zoals vergunningen, ook voor historische wapens. Ze hebben natuurlijk geen opsporingsbevoegdheid: illegale wapens zitten niet in hun takenpakket. Op een studiedag in Luik kreeg ik onlangs van de federale politie te horen dat er slechts een vijftal politiemensen ingeschakeld wordt voor de illegale wapenhandel. Dat contrast is enorm groot.'
Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) neemt het voortouw om maatregelen te nemen tegen de illegale wapenhandel, maar de N-VA wil het dossier verhuizen naar de minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA). 'Het is nefast dat de bevoegdheden rond de wapenwet verdeeld zijn tussen Justitie en Binnenlandse Zaken. Dat belemmert de goede werking. Laten we alles centraliseren onder Binnenlandse Zaken. Laten we ook de lokale politiediensten meer betrekken bij de toekenning van vergunningen. En bij de politie moet de opleiding meer doorgedreven gebeuren. De Oost-Vlaamse politieschool blijkt op dat punt het meest gevorderd', stelt Degroote.
We moeten ook eindelijk werk maken van een eengemaakte wapendienst, luidt het. 'Daar moet alles digitaal geregistreerd worden zodat politiemensen niet meer in bergen papier naar vroegere wapenvergunningen moeten zoeken', stelt het N-VA-Kamerlid. 'Maar het is dus cruciaal dat we meer capaciteit voorzien voor de strijd tegen de illegale wapens dan nu het geval is.'
Nog een laatste pijnpunt volgens Degroote is dat ook de wapenstromen die via het internet verlopen onder de radar blijven. De handel in wapens via het web is volledig verboden in België, ook voor niet-vuurwapens zoals messen of projectielen. De bonafide Belgische wapenhandelaars stellen met lede ogen vast dat sommige handelaars hun computerservers in het buitenland plaatsen en zo vrij spel krijgen om toch op het web wapens te verkopen aan Belgen. Onder meer handelaars in de VS mogen in hun land op het internet verkopen. Daar kunnen ook Belgen terecht.
Minister van Justitie Koen Geens relativeerde maandag enigszins dat 'de bewuste wapens niet oorspronkelijk uit België afkomstig zijn' en dat het een probleem zich dus 'buiten de Schengenzone' situeert. Maar Degroote trekt een andere conclusie: 'We hebben in ons land veel te weinig middelen ingezet tegen de illegale wapens. En daardoor is de pakkans miniem. België heeft op dat domein een slechte reputatie in het buitenland, wat illegale handelaars aantrekt.'article | by Dr. Radut