Skip to Content

VOORSTEL VAN DE EU COMMISSIE OM SOMMIGE HALFAUTOMATISCHE WAPENS TE VERBIEDEN

De EU Commissie heeft, totaal onverwacht een voorstel ingediend om sommige halfautomatische wapens te verbieden bij particulieren. Dit naar aanleiding van de terroristische aanslag in Parijs.
Dit voorstel vindt echter geen enkele grondslag in de dramatische gebeurtenissen aangezien die aanslag gepleegd werd met illegaal bijgehouden (en binnengesmokkelde) verboden wapens en verboden, zelfgemaakte explosieven.

De legale wapenbezitters moeten dus reageren om dit onzinnige voorstel tegen te houden.

DE ACTIE TEGEN HET VOORSTEL VAN DE EU COMMISSIE BESTAAT UIT TWEE LUIKEN: 1) EEN ACTIE BIJ DE COMMISSIE
EN 2) EEN ACTIE BIJ DE EUROPESE PARLEMENTARIERS,
TOT OP 18 JANUARI 2016 HEBT GE DE MOGELIJKHEID OM UW PROTEST NAAR DE COMMISSIE TE STUREN. HIERVOOR KUNT GE TOEGANG KRIJGEN TOT HUN, HIERVOOR VOORZIENE, WEBSITE VIA DE ONDERSTAANDE LINK WAAR GE ONDERSTAANDE, VOOR U, DOOR DE AVWL VOORBEREIDE TEKST, OF EEN VARIANTE ERVAN, KUNT OPSTUREN

Mevrouwen, Mijn Heren, leden van de Commissie,

Langs deze weg wens ik u mijn grootste tegenkanting tegen het huidige voorstel tot wijziging van de directieve, die het legaal wapenbezit bij particulieren regelt, en door de Commissie voorgesteld, mee te delen.
Verschillende punten dienen in aanmerking genomen te worden om dit voorstel grondig te herzien:
1 Vooreerst werd een totaal onaanvaardbaar amalgaan bij het publiek gecreëerd, tussen de legale wapenbezitters en de terroristen, die de Commissie wenst te treffen. De legale wapenbezitters zijn inderdaad eerbare personen, respectvol voor de, reeds strikte, wapenwetgeving, die reeds voldoen aan de verschillende opgelegde voorwaarden alvorens toegang te krijgen tot legaal wapenbezit en die regelmatig gecontroleerd worden, terwijl terroristen en andere criminelen personen zijn zonder respect voor de wetten, de overheid et de gemeenschap waarin zij leven. Er is dus geen enkele overeenkomst tussen deze twee bevolkingsklassen.
2 De wapens die gebruikt werden door de terroristen waren allen illegaal en verboden, zoals ook de gebruikte explosieven. De wapens waren illegaal ingevoerd en illegaal bijgehouden en zijn ontsnapt aan elke controle en alle wetgeving op wapenbezit.
3 In tegenstelling tot het beoogde doel van de Commissie, zullen de voorgestelde wijzigingen dan ook uitsluitend de eerbare personen, die aan de geldende wetten gehoorzamen, treffen. De terroristen en andere criminelen zijn de facto dus niet getroffen.
4 In het geval deze voorstellen zouden toegepast worden, zouden verschillende miljoenen personen dus, totaal nutteloos, worden onteigend van hun wapens, die zij met respect voor de geldende wetten en met respect voor de maatschappelijke samenlevingsregels verworven hebben en dit met als, op deze manier, totaal onmogelijk te bereiken doel om de terroristen en andere criminelen te ontwapenen aangezien dezen zich niet bevoorraden op de legale markt van de particulieren.
5 Deze operatie zou niet alleen tienduizenden politiemannen en andere ambtenaren immobiliseren, om deze massale onteigening te realiseren, hen op die manier onttrekkend aan de daadwerkelijke strijd tegen de terroristen en andere criminelen, maar zou, anderzijds, een enorme verspilling betekenen van geld, noodzakelijk voor de verplichte vergoeding van deze onteigening (het geschatte bedrag benadert één miljard euro), geld dat dus ook niet meer zou kunnen aangewend worden voor de daadwerkelijke bestrijding van het terrorisme en de echte criminelen…… Er zou dus een enorme verspilling van tijd en geld, die nuttiger zouden kunnen besteed worden aan de effectieve bestrijding van het terrorisme en de criminaliteit, in het algemeen, plaatsvinden.

Als bezorgde burger over de verontrustende evolutie van het terrorisme en de toenemende onveiligheid, in Europa, moet ik vaststellen dat de terroristen en de criminelen absoluut niet getroffen worden door dit voorstel en ik zou dan ook aan de Commissie willen vragen zich te focussen op het zoeken naar oplossingen voor de efficiënte bestrijding van het terrorisme en de criminaliteit door de systématische, definitieve verwijdering van de echte schuldigen uit onze samenleving en het zoeken naar preventieve oplossingen aan de bron van de problemen.

De inperking van het legaal wapenbezit bij eerbare burgers maakt echter geen deel uit van de efficiënte oplossingen om een betere veiligheid te verzekeren tegen terrorisme en criminaliteit in onze samenleving.

Ik wil u dan ook vragen dit voorstel te willen herzien, met respect voor de eerbare bevolking en van de fundamentele democratische vrijheden die zo dierbaar zijn aan onze westerse cultuur.

U bij voorbaat dankend

De site van de COMMISSIE kan bereikt worden via deze link (de keuze van de taal gebeurt rechtsboven): https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=feedback&docId=3085...article | by Dr. Radut