Skip to Content

ACTIE TEN BATE VAN DE LEGALE WAPENBEZITTERS

MAXIMAAL DOOR TE STUREN

NA HET VOORTDUREND MOETEN ONDERGAAN VAN EEN WATERVAL VAN VOOROORDELEN EN LEUGENS OVER LEGAAL WAPENBEZIT EN ZIJN ZOGENAAMDE “POTENTIËLE GEVAREN” DOOR BEPAALDE POLITIEKE GROEPERINGEN, DOOR DE EUROPESE COMMISSIE EN VOORAL DOOR DE UNO, MAAR NOG STERKER DOOR DE MEDIA, WIL DE AVWL HET WOORD GEVEN AAN EEN PERSOON DIE DE NODIGE WETENSCHAPPELIJKE BAGAGE HEEFT OM OP OBJECTIEVE WIJZE DE IMPACT VAN LEGAAL WAPENBEZIT DOOR PARTICULIEREN IN ONZE MODERNE MAATSCHAPPIJ TE BEOORDELEN.
OM DIE REDEN NODIGT DE AVWL U HARTELIJK UIT OP DE VOLGENDE MEETING MET JOHN LOTT:

Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw
November 2016

UITNODIGING

De AVWL heeft het genoegen u te kunnen uitnodigen voor een meeting met JOHN LOTT** en dit op datum van zaterdag 21 januari 2017 om 14h00 in de conferentiezaal van het PARKER HOTEL, Bessenveldstraat, 15, gelegen in 1831 DIEGEM (tussen Brussels Airport en stad Brussel)

**JOHN LOTT is de schrijver van het boek « MORE GUNS, LESS CRIME », waarin hij op een wetenschappelijke manier bewijst dat meer legaal wapenbezit niet alleen geen toename van moorden en gewelddaden met zich meebrengt maar dat het anderzijds bewezen is dat, waar eerzame burgers legaal wapens kunnen/mogen bezitten, de algemene criminaliteitscijfers daadwerkelijk dalen.

In zijn laatste boek “THE WAR ON GUNS” bewijst hij eveneens op welke manier de media en sommige “pacifistische” anti-wapengroeperingen de officiële criminaliteitscijfers “bewerken” om een onterecht negatief beeld te kunnen scheppen over het legaal wapenbezit.

JOHN LOTT is eveneens de oprichter van het “CRIME PREVENTION RESEARCH CENTER” die de misdaadcijfers van landen over gans de wereld analyseert en er conclusies uit trekt die meestal ingaan tegen de motieven voor ingevoerde anti-wapenwetten. Zijn resultaten worden gepubliceerd ten einde het publiek te informeren over de wetenschappelijke werkelijkheid in tegenstelling tot de leugens, die nog al te dikwijls door sommige autoriteiten en media voorgeschoteld worden om te trachten van onrechtvaardige anti-wapenwetten in te voeren

Het programma van de meeting is als volgt gepland:

- 14h00 tot 15h00 : uiteenzetting door JOHN LOTT over zijn uitgangspunten, zijn gevolgde werkwijze voor zijn studies en zijn conclusies
- 15h00 tot 16h30: mogelijkheid tot vraagstelling over de inhoud van de boeken en over de gebruikte methodiek en /of andere thema’s volgens vraagstelling
- 16h30 tot 18h00: after-meeting waar, bij het nuttigen van een drankje en een hapje, persoonlijk contact kan genomen worden met JOHN LOTT en tussen de deelnemers onderling, ten einde, in een gemoedelijke stemming, nieuwe contacten te leggen of nieuwe inzichten te verwerven.

Iedereen is van harte welkom.

Wij hadden wel graag een seintje gekregen (ten laatste voor 24 december 2016) over uw aanwezigheid, teneinde te kunnen vaststellen hoe groot de zaal zal gemoduleerd worden.

Grote parking voor 300 auto’s ter plaatse.

De voordracht van JOHN LOTT en de vraagstelling wordt in de Engelse taal gevoerd maar een simultane vertaling, met persoonlijke koptelefoon is voorzien voor degenen die dit wensen

De inkom is gratis maar mensen die financiële steun willen geven aan dergelijk belangrijk (en toch kostelijk) evenement kunnen dit storten, ieder volgens zijn eigen mogelijkheden en eigen wil, op de rekening van AVWL: IBAN : BE79 0014 0635 7833

Hopend op uw talrijke aanwezigheid voor een dergelijk interessant en informatief evenement

Vriendelijke groeten

DANIEL BEETS
VOORZITTER
E-MAIL : daniel_beets@telenet.be

Zetel : av Nobel, 5 bte 2 te 1300 Wavre Nr Entr 860 214 905

Volg ons ook op facebook: https://www.facebook.com/#!/groups/109040372460097/article | by Dr. Radut