Skip to Content

KLACHT BIJ DE DEONTOLOGISCHE RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK

Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw

21 februari 2017
Geachte raadsleden,

Betreft: klacht tegen ondeontologische publicaties in HET NIEUWSBLAS en HET LAATSTE NIEUWS, waarvan kopie in bijlage.

Als representatieve vereniging van legale wapenliefhebbers met 7000 leden, zien wij ons genoodzaakt een klacht in te dienen bij uw orgaan over een stuk dat is verschenen in Het Nieuwsblad – lokale interneteditie – en Het Laatste Nieuws, op datum 17 februari 2017.
Het stuk zondigt tegen één van de belangrijkste deontologische regels van de journalistiek: het is in de kop en door het gebruik van een suggestieve foto zeer tendentieus en pertinent onjuist, en brengt daarbij onnodig morele en imagoschade toe aan een hele bevolkingsgroep, nl. de recreatieve- en sportschutters, verenigd in de AVWL.
Het is inderdaad onaanvaardbaar dat boven een stuk over een ongeval met een leerling, die in een school een zwaar deksel van een kruipruimte op zijn hoofd kreeg en daarbij zwaar gewond raakte, de volgende kop prijkt :“Tiener zwaar gewond na spelletje lasershooting op school”. In de bijhorende foto is een hand met een pistool afgebeeld.
De tekst van het stuk in Het Laatste Nieuws luidt: “In een internaat in Wetteren is een 16-jarige leerling lichamelijke opvoeding zwaargewond geraakt tijdens een spelletje lasershooting met de opvoeders. Dat gebeurde woensdagnamiddag op het domein van het Mariagaard-instituut. Max V. uit Gent had zich samen met enkele vrienden verschanst in de kruipkelder van een technische ruimte, toen het openstaande luik plots dichtsloeg en het hoofd van de jongen raakte”. De bijhorende foto toont een hoopje wapens.
In het Nieuwsblad staat een tekst van vergelijkbare strekking, al wordt daar niet gespecifieerd waarom de jongen in de kruipruimte zat: “Wetteren - Een 16-jarige leerling is zwaargewond geraakt tijdens een spelletje lasershooting. Het incident gebeurde woensdagnamiddag op het domein van het Mariagaard-instituut in Wetteren. De leerling, Max V. uit Gent, had zich samen met enkele vrienden verschanst in een kruipkelder van een technische ruimte, toen het openstaande luik plots dichtsloeg en het hoofd van de jongen raakte. V. werd zwaargewond afgevoerd naar het UZ Gent, waar hij nog dezelfde dag geopereerd werd. Sindsdien wordt hij in een kunstmatige coma gehouden. De politie onderzoekt de feiten. Maar alles wijst op een ongeval”. Ook bij deze tekst wordt een pistool afgebeeld.
In de beide krantenstukken is het gebruik van de totaal irrelevante en misleidende kop over ‘ lasershooting', én de afbeelding van één of meerdere sportwapens duidelijk bedoeld om het omgaan met wapens en de sportschutterij in een slecht daglicht te stellen. Immers, het ongeval zelf heeft helemaal niets met een wapen of de schietsport te maken, want de verwonding aan het slachtoffer komt van een putdeksel. De discrepantie tussen de inhoud van het stuk en de kop plus foto is bovendien zo groot dat ook moeilijk kan worden aangenomen dat het om een vergissing van de eindredactie zou kunnen gaan.
Hier wordt dus blijkbaar met opzet – uit sensatielust - een sporttak geviseerd, die diverse Olympische disciplines omvat, en die door tienduizenden Vlamingen wordt beoefend. Een sporttak die het in de pers al vaak genoeg zwaar te verduren heeft, dikwijls naar aanleiding van schietpartijen, die overigens ook steevast geen enkel verband houden met de sportschutterij.

Wij achten het dan ook niet meer dan billijk dat een rechtzetting zou worden opgelegd aan beide kranten, om de lezer er op te wijzen dat het gebruik van de uiterst misleidende kop en dito foto een inbreuk was op de deontologie, en dat de sportschutterij op geen enkele manier bewust of onbewust werd geviseerd.
In afwachting van uw antwoord, verblijven, Geachte Raadsleden, met de meeste hoogachting

DANIEL BEETS
VOORZITTER
E-MAIL : daniel_beets@telenet.bearticle | by Dr. Radut