Skip to Content

OVER ONZE DAADKRACHT EN ONZE REALISATIES

OVER ONZE DAADKRACHT EN ONZE REALISATIES

Beste Vrienden, Wapenliefhebbers,

Er wordt ons regelmatig doorgegeven dat tijdens gesprekken tussen wapenliefhebbers, er dikwijls door sommige personen een “ gebrek aan resultaten”, verweten wordt aan de acties, en zelfs aan het bestaan zelf, van de AVWL.

Nochtans is niets minder waar!

Sinds zijn oprichting, in 2003 heeft de AVWL nooit opgehouden aanwezig te zijn in al de discussies over legaal wapenbezit en in haast alle acties tegen de invoering van nieuwe regels tegen het wapenbezit, zowel door sommige politici als door sommige ambtenaren.
Op alle niveaus werd er steeds actie gevoerd, zowel op politiek, gerechtelijk als op mediatiek vlak. Wij kunnen al onze beweringen staven door tientallen communiqués en brieven naar politici en media toe. En dit sinds 2003!

Op verschillende ogenblikken zijn wij er zelfs in geslaagd gehoord te worden door de media (RTBF, RTL, VTM, VRT radio en televisie) en door de geschreven pers (NIEUWSBLAD, DAG ALLEMAAL, LAATSTE NIEUWS)

Hieronder kunnen wij enkele belangrijke tussenkomsten van de AVWL opsommen en die reeds duidelijk succesvol waren en zijn:
- Vernietiging van het KB over de kolfjes voor pistolen
- Overwinning bij de RvS tegen de poging om “kleine wapentjes” te doen verbieden, in 2011
- Overwinning bij de RvS tegen de poging om lange half-automatische wapens te doen verbieden, in 2012
- Financiering van de procedure voor de RvS tegen het KB dat de lijst van de HFD wapens vernietigt (arrest verwacht tegen maart 2017)
- Financiering van een dertigtal procedures voor de RvS, tegen provinciale wapendiensten en tegen het Ministerie van justitie voor beslissingen die niet conform zijn aan de wapenwet, bij de toekenning, de weigering of de intrekking van wapenvergunningen
- Een honderdtal hulpverleningen bij beroepstussenkomsten voor getroffen wapenbezitters
- Duizenden raadgevingen aan personen die geconfronteerd worden met totaal verkeerde antwoorden, gegeven door sommige politie-inspecteurs, aangesteld om moraliteitsonderzoeken uit te voeren, bij aanvragen van vergunningen en bij controles; ofwel door hun provinciale wapendiensten of zelfs door de Federale Wapendienst.
- De afzetting van de verantwoordelijke van de Federale Wapendienst
- Samenwerking met andere verenigingen zoals UNACT en BELGIAN WEAPON FORUM, enkele federaties et, zeer recent met FIRERARMS UNITED, om onze belangen te verdedigen op EUROPEES niveau.

Tot op heden heeft de AVWL zo reeds meer dan 100.000 euro uitgegeven aan advocaats- en procedurekosten voor de verdediging van de belangen van de wapenliefhebbers, zonder nog de honderden uren te rekenen die besteed werden aan het informeren van de mensen over hun rechten, via Facebook, fora of persoonlijke berichten.

Principieel werken wij trouwens uitsluitend met vrijwillige giften van al de mensen die ons volledig vertrouwen en steunen en het zijn dan ook ZIJ die al onze successen hebben gefinancierd en laten realiseren.

De AVWL is dus wel degelijk DÀÀR om u te verdedigen en doet dat daadwerkelijk!!!!

Dus aarzel niet om over onze realisaties rondom u te spreken en de andere wapenbezitters (maar ook hun vrienden en familieleden) er toe aan te zetten zich eveneens lid te maken van de AVWL zodat wij nog verder kunnen doorgroeien om nog meer invloed te kunnen krijgen op de beslissingen die over ons genomen worden, en zo ook onrechtstreeks over de ganse democratische werking van onze maatschappij.

VRIENDELIJKE GROETEN

DANIEL BEETS
VOORZITTERarticle | by Dr. Radut