Skip to Content

INSCHRIJVINGSFORMULIER AVWL

Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers v.z.w.

Défense Active des Amateurs d’Armes a.s.b.l.

Inschrijvingsformulier van de DAAA/AVWL
Nederlandse versie 1.07

Ondergetekende,

Naam en voornaam: ..................................................................................................................
Adres: ...................................................................................... Nummer: ............ PB: .............
Postcode: ..................... Gemeente: ............................................... Land: ................................
Geboren op ....../......./.......... te ........................................ Nationaliteit.................................

Communicatiemiddelen tél.: ............................................ /...................................................
Fax.: .................................................................. GSM: ...............................................................
E-mail: .........................................................................................................................................
Specifiek interessegebied:
ISSF-schieten / IPSC-schieten / Vrijetijds-schieten / Verzameling / Jacht / Patrimonium / Historiek / Messen / Ander: ...............................................................

Vraagt zijn inschrijving aan als aansluitend lid bij de DAAA/AVWL.
De aanvraag is op te sturen naar:

Daniel Beets
Oudergemseweg, 41
B-1970 Wezembeek-Oppem
E-mail : daniel_beets@telenet.be
Het lidmaatschap is gratis voor 2018, doch steungiften kunnen gestort worden op het rekeningnummer: IBAN : BE79 0014 0635 7833 BIC : GEBABEBB van de AVWL v.z.w.

Gedaan de ................................. te ................................. handtekening .................................

De in dit formulier bijeengebrachte gegevens worden behandeld volgens de wet op de bescherming van het priveleven van 08/12/1992 en worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de AVWL v.z.w.
Verantwoordelijk uitgever: Daniel Beets c/o AVWL v.z.w.

Zetel : avenue Nobel, 5 bte 2 te 1300 Wavre (België) Website http://www.avwl-vzw.be/
Facebook : https://www.facebook.com/groups/109040372460097/article | by Dr. Radut