Skip to Content

Problemen met Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, dienst wapens

Reeds in december 2008 schreven wij over de illegale praktijken die door het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen gebruikt worden om wapenvergunningen te weigeren. Ons communiqué van 2008 is nog altijd actueel. Help ons een eind te stellen aan deze praktijken en meldt ons de weigeringen van uw vergunningen voor redenen van "niet geschikt voor sport- en recreatief schieten" om diverse fabricageredenen, zoals grootte van het wapen, richtmiddelen kaliber, enz...

Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw

DECEMBER 2008

Gouverneur van Oost-Vlaanderen gaat “creatief” om met wapenwet en drukt zijn persoonlijke (illegale) afkeuring door bij het afleveren van wapenvergunningen

Verschillende personen uit de provincie Oost-Vlaanderen hebben met ons contact gezocht omdat het provinciaal bestuur illegale uitvluchten zoekt om voor bepaalde types wapens vergunningen te kunnen weigeren.

Het is inderdaad zo dat de heer Denys (OPEN VLD), provinciegouverneur, reeds tijdens verschillende gelegenheden ronduit verklaard heeft, tegen bepaalde “rambo-moordwapens” te zijn. Zo heeft hij in november 2007 in de commissie Justitie fotokopieën rondgedeeld van afbeeldingen van (tot semi-atomatisch omgevormde) automatische en semi-automatische wapens waarvan hij vond dat zij moesten verboden worden, al schoten die met munitie die in andere, zonder problemen, vergunde wapens evenzeer gebruikt worden, alleen maar omdat hij vond dat deze wapens een “moordend” aspect hadden, wat dat ook moge wezen….
Zijn vraag werd in de commissie Justitie terecht genegeerd maar blijkbaar wil deze gouverneur dan toch, tegen beter weten in, en volledig in strijd met de onmogelijkheid van discretionnair optreden in de wapenwet (dus het verbod om persoonlijke initiatieven te nemen voor het uitvoeren van de wapenwet en het strikt administratief voorgeschreven uitvoeren van de uitvoeringsbesluiten van de wet) toch nog zijn persoonlijke opvattingen en vooroordelen doordrukken.

Zo hebben de aanvragers van vergunningen voor deze wapens onder andere:
- Ofwel een ongemotiveerde weigering toegestuurd gekregen met de vermelding dat het wapen niet past in het gebruik van het sportief en recreatief schieten
- Ofwel een brief met een vage formulering van een “negatief technisch advies” voor het wapen met de vraag om “argumenten” voor te dragen.

Geen van al deze motiveringen zijn vermeld in de wet en zijn dus illegaal. Vreemd genoeg blijkt de gouverneur daarvoor nog niet tot de orde geroepen. Mensen die geconfronteerd worden met deze antwoorden, meestal getekend door de heer Debaene, die blijkbaar het spelletje gretig meespeelt, hebben er alle baat bij om voorzichtig te zijn bij het beantwoorden van de vraag naar argumenten en bij weigering van de vergunning een verzoekschrift in te dienen bij de Federale Overheidsdienst Wapens om deze toestand aan te klagen en om alsnog via deze centrale dienst de vergunning terug aan te vragen.

Momenteel, lichtjes op de vingers getikt, werken de heer Denys en de heer Debaene aan een nieuwe vorm van pesterij waarbij zij een nieuwe brief zullen opstellen en zij zich blijkbaar zullen trachten te beroepen op artikel 11 §3, 9° waarbij gesteld wordt dat het wapen moet beantwoorden aan de voorgestelde doelstelling om alsnog te trachten een middel te vinden om de aanvragers af te schrikken of een reden te zoeken in het antwoord op die brief om de vergunning te weigeren!

En al zijn de verboden wapens en de verboden toebehoren klaar en duidelijk aangeduid in de wapenwet, toch raden wij u dus aan om zeer voorzichtig te zijn met het beantwoorden van deze brief aangezien deze brief niet dient om meer informatie te krijgen maar wel alleen om een reden te vinden om de gevraagde vergunning niet te moeten afleveren.

Wij raden dan ook iedereen aan die een dergelijke brief toegestuurd krijgt, ons die brief door te sturen, samen met hun originele aanvraag zodat wij een volledig correct geformuleerd antwoord kunnen voorstellen en zij niet het risico lopen een onverzorgd antwoord te geven en zo een reden geven om een weigering voor hun vergunning op te lopen.

Het is ten zeerste spijtig dat sommige gouverneurs (ambtenaren) zich niet kunnen houden aan de voorgeschreven wettelijke bepalingen en zo ingaan tegen de geest van de wapenwet die een uniforme behandeling nastreefde bij de behandeling van de aanvragen.

Ambtenaren die zich, om persoonlijke redenen niet wensen te houden aan de wet en die de wet daarom moedwillig overtreden of naar hun hand trachten te zetten, moeten ofwel opstappen ofwel uit hun functie gezet worden!

DANIËL BEETS
VOORZITTER
GSM : 0498/54.54.55
E-MAIL : daniel_beets@telenet.be
OUDERGEMSEWEG 41
1970 WEZEMBEEK-OPPEMarticle | by Dr. Radut