Skip to Content

WEIGERINGEN ERKENNINGEN LADERVERZAMELINGEN DOOR DE FEDERALE WAPENDIENST

Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw
5 februari 2019

Tegen onze verwachtingen in, is de Federale Wapendienst begonnen met het versturen van de weigeringsbeslissingen inzake de erkenningen van verzamelingen van laders. De standaardbrief bestaat uit 12 bladzijden juridisch zinloos gebrabbel waarbij de steller er blijkbaar van uitgaat dat een goede motivering van een beslissing inhoudt dat er een lange tekst geschreven wordt.
Inhoudelijk is de motivering zodanig onzinnig dat zij een voorbeeld is van totale onbekwaamheid op het gebied van de wapenwetgeving en de toepassing van wetten in het algemeen.
Er wordt afgesloten met de vraag om de laders, die men in bezit zou hebben in bewaring te geven. Ook dit advies is juridisch verkeerd: behalve indien men een model 6A bezit voor die laders, nu de regularisatieperiode per 31 december 2018 is afgesloten, zal PV worden opgesteld als iemand een lader afgeeft die niet bij een wapen hoort, waarvoor hij een vergunning bezit.
Wie een verzoekschrift indiende zal dus een weigeringsbeslissing terugkrijgen.
WIJ RADEN AAN OM CONTACT OP TE NEMEN MET AVWL (via onderstaande e-mail) die al de weigeringsbeslissingen zal verzamelen en de verdere acties zal bepalen. Ten gepasten tijde zullen de verzoekschriften dan bij de Raad van State worden ingediend. De rechtsplegingsvergoedingen (700 euro per beroep), die het ministerie dan zal mogen betalen, zullen ten goede komen aan de financiering van latere acties ten voordele van de wapenbezitters
Eind mei krijgt iedereen ook de gelegenheid om in het stemhokje zijn mening te geven over deze, door minister Koen Geen (CD&v) ingevoerde belachelijke regeling.
Vriendelijke groeten

DANIEL BEETS
VOORZITTER
E-MAIL : daniel_beets@telenet.bearticle | by Dr. Radut