Skip to Content

HERINNERING OMGEBOUWDE VOLAUTOMATEN EN VERKLEINBARE LANGE WAPENS

HERINNERING
In het kader van de nieuwe wet van 3 juni 2019, wil AVWL 2 belangrijke punten in herinnering brengen:

1 Wat de lange wapens van meer dan 60 cm betreft en die kunnen ingekort worden tot minder dan 60cm door een plooikolf of door een telescopische kolf : Indien deze wapens verworven werden NA 13 juni 2017, moeten de kolven vastgezet worden op een manier die niet kan gewijzigd worden zonder de hulp van een werktuig (bvb schroevendraaier of sleutel). Dit vastzetten moet niet, bij gebrek aan een wettelijke bepaling in de wapenwetgeving, uitgevoerd worden door een wapenmaker of door de proefbank van Luik. Deze verrichting moet wel uitgevoerd worden VOOR 3 SEPTEMBER 2019. Na deze datum kunnen deze niet vastgezette kolven leiden tot het opmaken van een PV voor « overtreding van de wapenwet » en kunnen, bijgevolg, alle andere wapenvergunningen, alsook de SSL en het jachtverlof ingetrokken worden. De bezitters die deze wapens bezaten VOOR 13/06/2017 en die deze wapens wensen over te dragen naar een andere persoon of een wapenhandel moeten de kolf vastzetten voor de transactie.
2 Wat de omgebouwde volautomaten naar halfautomaten betreft : al de bezitters die een dergelijk wapen verworven hebben NA 13 juni 2017, moeten in het bezit zijn van een SSL voor de categorie D en, bovendien, een attest, uitgereikt door hun sportfederatie, dat verklaart dat het wapen kan gebruikt worden in een internationale discipline. Er is geen overgangsperiode. Deze mensen moeten zich dan ook onmiddellijk in orde stellen. Bovendien kan er geen enkele overdracht van dergelijke wapens plaatsvinden zonder deze documenten, aangezien de transactie dan illegaal is voor de twee partijen en dus veroordeelbaar (met dan ook de intrekking van alle andere wapenvergunningen, SSL en jachtverlof). De wapenhandelaars mogen dergelijke wapens niet overnemen indien de klant de voornoemde documenten niet kan voorleggen (illegaal wapenbezit). Dergelijke wapens, verworven VOOR 13/06/2017, vallen niet onder deze verplichting behalve indien de bezitter ze wenst over te dragen naar een ander persoon, waarbij deze laatste dan zelf de voornoemde voorziene documenten moet kunnen voorleggen om die wapens te kunnen verwerven. Dergelijke wapens kunnen nooit “zonder munitie” bijgehouden worden in het kader van een erfenis (verboden wapens).

VERSPREID ZO VEEL MOGELIJK DEZE INFORMATIE OM TE VERMIJDEN DAT MENSEN ZOUDEN GEVERBALISEERD WORDEN.article | by Dr. Radut