Skip to Content

ARGUMENTEN VAN DE ANTI-WAPENS en de ANTWOORDEN HIEROP

Défense Active des Amateurs d’Armes asbl

Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw

Mei 2010

ARGUMENTEN VAN DE ANTI-WAPENS en de ANTWOORDEN HIEROP

1 Zijn wapens nu echt nodig in onze maatschappij? Wat is de noodzaak van wapens in onze maatschappij? Is het nog gerechtvaardigd van wapens bij de bevolking toe te laten in onze maatschappij? In een maatschappij als de onze is het wapenbezit niet meer gerechtvaardigd

- is plastische chirurgie in 90% van de gevallen wel nodig? Er vallen honderd maal meer doden en gewonden bij plastische chirurgie dan bij legaal wapenbezit
- vele neutrale onderzoekers hebben deze stellingen willen bewijzen. Tot nu toe is er niemand in geslaagd die stellingen te ondersteunen. Wat echter wel het resultaat geweest is, is dat zij vastgesteld hebben dat het verbieden van wapenbezit steeds geleid heeft tot soms misbruiken door de overheid en in al de gevallen een verhoging van de criminaliteit.
- in een gezonde democratie wordt die vraag zelfs niet gesteld maar is het een evidente toestand. De overheid moet gewoon begeleidende maatregelen nemen voor een goede opvoeding en voorlichting
- In elke samenlevingsvorm waar de overheid het wapenbezit bij de bevolking in vraag gesteld heeft, is dit zonder uitzondering ontaard in misbruiken van de overheid tegen de bevolking.
- In 1935 werd in een land het wapenbezit bij de bevolking verboden om “de veiligheid te verhogen en de werking van de politiediensten te verbeteren en te vergemakkelijken”. 10 jaar later waren er 6 miljoen joden vermoord en was de weerstand in nazi-Duitsland volledig onmogelijk gemaakt, anders had de tweede wereldoorlog er helemaal anders uitgezien.

2 Wapens zijn niet meer op hun plaats in onze maatschappij wegens het potentieel gevaar dat zij betekenen.

- in de samenleving zijn alleen de mensen en de andere levende wezens gevaarlijk, niet de wapens.
- vele neutrale onderzoekers hebben deze stelling willen bewijzen. Tot nu toe is er niemand in geslaagd die stelling te ondersteunen. Wat echter wel het resultaat geweest is, is dat zij vastgesteld hebben dat het verbieden van wapenbezit steeds geleid heeft tot soms misbruiken door de overheid en in al de gevallen een verhoging van de criminaliteit.
- elk voorwerp is een potentieel gevaar voor gevaarlijke mensen. Niet de voorwerpen moeten uit de maatschappij gehaald worden maar wel de gevaarlijke mensen. Iemand die de maatschappij of een ander individu schade wil toebrengen maakt van alles een wapen.
- legale wapens maken maar voor 1% deel uit van de voorwerpen die gebruikt worden om andere mensen te vermoorden. Momenteel wordt de volledige aandacht op die 1% toegespitst, terwijl het zeker is dat de feiten die gepleegd werden met deze legale wapens niet konden vermeden worden omdat er anders een ander voorwerp zou gebruikt worden. Anderzijds wordt het illegaal wapenbezit amper onderzocht en vervolgd.
- in landen waar geen legale vuurwapens toegelaten zijn bij de bevolking wordt er niet vermeden dat mensen elkaar vermoorden. Zie RUSLAND: springstof en illegale vuurwapens, CHINA: hamers en messen, JAPAN: gifgas, RWANDA: machetes, GROOT-BRITTANIE: messen en illegale vuurwapens

3 In een veilige samenleving moet alleen de overheid wapens hebben.

- wapens alleen bij de overheid leidt alleen maar tot misbruiken, onmiddellijk of op lange termijn: RUSLAND: 17 milj doden, CHINA: meer dan 20 milj doden, NAZI-DUITSLAND: 6 milj doden, CAMBODJA: 2 milj doden, CHILI: tienduizenden doden, CONGO: na de ontwapening van de dorpen door de VN: hele dorpen worden uitgemoord door gewapende bendes zonder tussenkomst van de VN
- in een veilige samenleving haalt de overheid de criminelen uit de gemeenschap en is dat haar hoofdprioriteit, niet de controle over de eerzame bevolking.

4 Wapens worden altijd gebruikt wanneer ze voor handen zijn in familiale en andere ruzies

- bij de legale wapenbezitters is er geen misbruik, op enkele zeer uitzonderlijk feiten na, van wapens die voor handen zijn. Misbruiken worden alleen vastgesteld bij illegaal wapenbezit en dan vooral in de criminele milieus.
- indien dat waar was zouden er in de VS alle dagen massaal bloedbaden moeten voorkomen.
- Geen enkel statistisch gegeven toont aan dat het niet bezitten van wapens criminaliteit en moorden zou vermeden hebben.

5 Bij zelfmoordneigingen is wapenbezit altijd gevaarlijk en worden wapens gemakkelijker gebruikt om de daad te plegen.

- in Japan is wapenbezit verboden en plegen er jaarlijks een dubbel aantal mensen zelfmoord, proportioneel vergeleken met de VS. Evenzo in Rusland zoals de eerste vrijgekomen cijfers beginnen aan te geven.
- in België plegen er jaarlijks meer dan 2000 mensen zelfmoord waarvan een bijzonder klein aantal met legale vuurwapens. Vooral politiemensen plegen zelfmoord met hun dienstwapen en dan nog niet altijd. Het is dus onzin van te verklaren dat deze mensen geen zelfmoord zouden gepleegd hebben indien zij geen vuurwapen zouden gehad hebben.
- in de VS zijn er 200 miljoen wapens en zijn er de helft minder zelfmoorden dan in JAPAN

6 Met vuurwapens gebeuren er veel ongelukken.

- in België zijn er, op een paar uitzonderingen na, geen ongelukken met legale wapens. Ongelukken met honden, ski’s, barbecues, frietketels, fietsen, “sportevenementen” enz liggen honderden keer hoger zonder dat er iemand deze zaken in vraag stelt, terwijl zij minder belangrijk zijn dan legaal wapenbezit
- ongelukken kunnen altijd beter vermeden worden door opvoeding en informatie. Verboden leiden alleen maar tot nog meer onwetendheid en gevaar wanneer er in contact gekomen wordt met illegale wapens.

7 De bevolking maakt misbruik van de wapenwet om via het motief van sportschieten een wapen te kunnen verwerven

- door het falende en laks veiligheidsbeleid van de overheid is het onmiskenbaar dat er mensen zullen zijn die op die manier en om redenen van veiligheid een wapen wensen te verwerven.
- de overheid heeft al de middelen en al de specifieke wapens voor de persoonlijke verdediging bij de verboden wapens geklasseerd waardoor de bevolking overgeleverd wordt aan de criminelen, vooral door het inefficiënt beleid van de overheid m.b.t. de beveiliging van de bevolking.
- De overheid kan niet overal tegelijk zijn om de bevolking te beschermen. Een gezond beleid voorziet dat de bevolking voldoende middelen ter beschikking heeft om mee te werken aan zijn veiligheid
- Het is een normale gezonde reactie van de bevolking om zich te beveiligen in tijden waarin de criminaliteit zulke proporties als tegenwoordig aangenomen heeft. Het is de taak van de overheid om de middelen en de tuigen toe te laten waardoor de bevolking zich deze middelen kan aanschaffen teneinde niet te moeten grijpen naar middelen die te verregaande gevolgen hebben voor dit doeleinde.
- In de ons omringende landen zijn er sprays en specifieke niet-letale wapens verkrijgbaar waardoor de mensen zich kunnen verdedigen zonder dodelijke risico’s voor de agressors en voor zichzelf.

8 Het gebruik van wapens om zich te verdedigen creëert een geweldspiraal

- dit verhaaltje over de geweldspiraal is onzin en nooit bewezen of bewaarheid. Het is een schijnbaar logische redenering die er van uitgaat dat criminelen een soort helden zijn. Nochtans niets is minder waar: criminelen zijn lafaards die alleen de zwaksten overvallen. Wanneer de zwakken zich verdedigen en er een risico opduikt, gaan zij lopen of zoeken zij andere slachtoffers.
- wanneer overvallers neergeschoten werden door juweliers, is er altijd een kalmere periode met minder overvallen, tot de juweliers voor de zoveelste keer juridische problemen krijgen en de kans op verdediging terug kleiner wordt.
- een duidelijk en klaar beleid over de verdediging door de overheid met de mogelijkheid om zich te verdedigen zou al veel minder overvallen meebrengen omdat overvallers minder rechten zouden hebben
- in de VS is van die geweldspiraal geen sprake, wel integendeel. Sinds de wapendracht er weer toegelaten is in 43 staten is de algemene criminaliteit er systematisch met 5% per jaar gedaald. De daling is er het kleinst in de steden waar de wapenwetten het strengst zijn en de wapens voor verdediging niet kunnen aangeschaft worden. Steden zoals Chicago, New-York, Washington DC en Detroit.

DANIEL BEETS
VOORZITTER
GSM : 0498/54.54.55
E-MAIL : daniel_beets@telenet.be
Oudergemseweg 41
1970 Wezembeek-Oppemarticle | by Dr. Radut