Skip to Content

OPROEP VOOR FINANCIELE STEUN

Défense Active des Amateurs d’Armes asbl

Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw

10 mei 2010

OPROEP VOOR FINANCIELE STEUN

Beste vrienden, wapenliefhebbers,

In een vorig artikel (VERBODEN ACCESSOIRES) kunt ge ons communiqué vinden betreffende een arbitraire overheidsbeslissing, opgelegd door een Ministerieel Besluit (MB)
Dit MB is een gevaarlijk precedent want deze arbitraire en totaal absurde maatregel kan het begin betekenen van een reeks gelijkaardige beslissingen die al onze wapens en al onze accessoires zouden kunnen treffen, zoals: optieken, diopters, handgrepen, steunen enz….

DIT IS TOTAAL ONAANVAARDBAAR!!!!!

Daarom heeft de AVWL beslist om, in samenwerking met WAPENUNIE, de vlaamse federaties VSK en FROS en de verenigingen van verzamelaars, een verzoekschrift tot vernietiging van dit MB in te dienen bij de Raad van State om zo de ministeries te ontmoedigen later nog gelijkaardige arbitraire acties te ondernemen tegen de legale wapenbezitters.

De overheid moet inderdaad stilaan maar zeker gaan ophouden met deze hetze tegen de legale wapenbezitters en zich gaan concentreren op het echte probleem: de criminelen, gewapend met illegale wapens!!

Daarenboven heeft een verzamelaar, door dit MB direct getroffen, deze week, gesteund door onze gemeenschappelijke hulp, een gerechtelijke actie in kortgeding opgestart tegen de Belgische Staat.

Al deze acties zijn spijtig genoeg zeer duur.

Een voorzichtige schatting van de kosten toon ons een bedrag tussen de 12.000€ en de 15.000€ in functie van de duur van de 2 acties.

Om deze reden doen wij bij deze beroep op uw vrijwillige financiële steun, zonder enige verplichting, teneinde onze huidige en toekomstige belangen te kunnen verdedigen.

Aangezien wij zeer talrijk zijn, is de gevraagde hulp zeer bescheiden: een bijdrage van een bedrag tussen de 5€ en de 10€ per persoon dekt de kosten ruimschoots. Concreet is dit bedrag zeker niet hoger dan een normaal lidgeld, indien er al een zou bestaan hebben bij de AVWL.

Deze financiële bijdrage kan gestort worden op de rekening nummer: 001-4063578-33 van de DAAA-AVWL vzw

Wij danken u al op voorhand voor uw bijdrage.

Wij maken van deze mededeling ook gebruik om u deze enkele algemeenheden over de AVWL te herinneren:

- uw herinschrijving wordt elk jaar automatisch uitgevoerd en blijft nog altijd gratis. Alle vrijwillige giften zijn natuurlijk altijd welkom en laten ons toe de administratieve werking van de AVWL te verzekeren.
- Voor het overige verkiezen wij een oproep tot financiering te doen wanneer het werkelijk nodig is, zoals voor de huidige verzoekschriften.
- De lidkaart die ge verleden jaar gekregen hebt blijft geldig voor onbepaalde tijd en kan vernieuwd worden in geval van verlies of van vernietiging.
- Indien ge een e-mail adres hebt of indien ge veranderd zijt van e-mail adres, laat het ons weten zodat wij u verder gemakkelijk kunnen op de hoogte houden
- Vergeet niet van ons uw nieuw adres te laten kennen wanneer ge verhuist
- Indien ge inlichtingen zoekt voor een persoonlijk probleem in verband met uw wapens of een verduidelijking in verband met de wapenwet, aarzel niet om ons uw vragen door te geven.
- Indien ge problemen hebt met uw gouverneur in verband met de vernieuwing van of de aanvraag voor nieuwe vergunningen, aarzel niet om onze hulp in te roepen. Wij hebben reeds, met succes, verschillende leden geholpen met het indienen van een verhaal bij het ministerie van Justitie na de weigering van vergunningen door overijverige gouverneurs.
- Ge kunt verder allerhande informatie vinden op de sites: www.avwl-vzw.be/ of op de site: www.wapenunie.be ofwel op facebook waar wij een groep geopend hebben op de benaming: AVWL vzw

Vriendelijke groeten

DANIEL BEETS
VOORZITTER
GSM : 0498/54.54.55
E-MAIL : daniel_beets@telenet.be
Oudergemseweg 41
1970 Wezembeek-Oppem

MAAK NIEUWE LEDEN RONDOM U EN VERSTERK VERDER ONZE POSITIEarticle | by Dr. Radut